Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Aventus Group IFN S.A.

Accesul şi utilizarea acestui site web fac subiectul următorilor termeni de utilizare:

Termenii de utilizare sunt aplicabili din momentul în care utilizatorul accesează pentru prima dată acest site. Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate, sunt deţinute şi controlate de către Aventus Group IFN S.A. (denumită în cele ce urmează “Aventus”). Pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz propriu. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestuia nu pot fi deţinute.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Linkurile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt controlate de către Aventus. Din acest motiv, Aventus nu poate fi considerată responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri.

Link-urile afişate pe acest site web au menirea de a veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client), iar introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei Aventus faţă de acestea şi compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri.

Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori. Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web reprezintă mărci, înregistrate sau nu, ale Aventus şi ale altor companii din care Aventus face parte sau este afiliată. Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor fără acordul prealabil sau aprobarea expresă şi scrisă a Aventus sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori.

Niciun material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens. În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web. Aventus este autorizată de Banca Naţională a României, fiind înregistrată în Registrul General al instituţiilor financiare nebancare sub nr. RG-PJR-41-110368/28.06.2021.

Nu vă este permis (nici să asistaţi alte persoane) să stabiliţi link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, scris şi prealabil al Aventus. Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva Aventus, utilizatorii/ clienţii încalcă termenii de utilizare enunţaţi mai sus. Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile române şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Aventus poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât sa nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

Conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, Aventus Group IFN S.A., societate comercială română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8112/06.05.2021, CUI 44228281, cu sediul social în România, municipiul Bucureşti, sector 6, Șoseaua Virtuții nr. 19D, etaj 4, înregistrată în Registrul General al IFN cu nr. RG-PJR-41-110368/28.06.2021, telefon 031-005 7777, E-mail: [email protected] are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Utilizatorul/clientul isi exprima consimtamantul explicit si fara echivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Aventus si oricare dintre companiile din acelasi grup cu Aventus, din tara sau din strainatate, in scopul incheierii si executarii (realizarea obiectului) contractului de credit, cat si pentru gestionarea relatiilor cu clientii, elaborarea rapoartelor de credit, in scopuri statistice, colectarea/recuperarea creantelor, servicii financiare si servicii de intermediere in asigurari, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi transmise si prelucrate de catre tertii ce au legatura cu executarea contractului, colaboratori ai Aventus, imputerniciti, avocatii, consultantii, contabilii, auditorii, partenerii contractuali, reprezentanti legali ai dumneavoastra, autoritatile publice centrale sau locale, furnizori de servicii si bunuri, societatile bancare, birourile de credit, agentiile de colectare a debitelor/recuperare creante, societatile de asigurare si reasigurare, angajatori, precum si de companii din acelasi grup cu operatorul. Datele pot fi transferate in strainatate catre state din cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene cat si in state din afara Uniunii Europene.

În scopul desfăşurării activităţii de creditare, Aventus poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activității companiei, date cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numarul de telefon fix sau mobil, situația familială, economică și financiară, nivelul de educatie, venitul din gospodarie obținute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate de către utilizatori. Informaţiile referitoare la plată folosind card de credit sau de debit pot fi, de asemenea, colectate.

Dacă optați pentru debitarea automata a contului bancar sau a cardului bancar, furnizorul de servicii de procesare plăți colectează, utilizează și procesează informațiile dvs. cu privire la contul bancar si datele cardului bancar în conformitate cu politicile lui de confidențialitate.

Temeiul legal pentru prelucrare: necesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor). Motivul pentru care este necesar să executăm un contract: să vă îndepliniți obligația contractuală de a plăti pentru Serviciile pe care le-ați comandat de la noi sau pentru verificarea bonitatii.

Marketing

În scopul desfăşurarii activităților de reclamă, marketing și publicitate, Aventus poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.

Aventus are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit sau entitati de tipul birourilor de credit, contractorilor pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urmă sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Utilizatorii au dreptul să refuze de îndată sau să solicite ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele lor cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Aventus după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Aventus are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către Grupul Aventus din Lituania, precum şi către orice afiliată Grupului Aventus.

Utilizatorii, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, au urmatoarele drepturi:

  • dreptul de informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

În acest sens, drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către Aventus cu sediul social în România, municipiul Bucureşti, sector 6, Șoseaua Virtuții nr. 19D, etaj 4, în scris, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o fotocopie lizibilă a actului de identitate al utilizatorului, conform cu originalul.

Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conform Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, Aventus are obligația de a păstra datele utilizatorilor de identificare timp de 5 ani. Accesarea site-ului www.credit7.ro în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul utilizatorului asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Cookies

În mod automat site-ul www.credit7.ro stochează informații de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data şi ora de vizitare). Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care Aventus le ofera clientilor sai. Fiecare browser accepta implicit “cookies”. Dacă utilizatorul nu doreste acceptarea Cookie-urilor, acesta poate schimba configurația browserului astfel încat să nu accepte Cookie-uri.

Copyright

Aventus deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului www.credit7.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare.

Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma siteului www.credit7.ro, sub sancțiunile prevăzute de lege. Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

Parole

Nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

Actualizări de software

Pentru a asigura siguranţa computerului dumneavoastră vă recomandăm să descărcaţi ultimele actualizări software oferite de către furnizorul dumneavoastră de software. Procesul de actualizare nu este dificil. Microsoft a automatizat procesul pentru a-l face cât mai accesibil. Pentru a instala actualizarea automată, vizitaţi Microsoft Windows Product Updates. Pentru produse din pachetul Microsoft Office precum Word şi Excel, vizitaţi Office Update.

Antivirus şi anti-spyware

Pentru a vă asigura că vă protejaţi computerul împotriva viruşilor şi spyware-ului instalaţi un software defensiv. Va trebui să vă asiguraţi că produsele pe care le folosiţi sunt programate pentru a scana fişierele pe măsură ce acestea sunt accesate. De asemenea este foarte important să descărcaţi regulat ultimele versiuni ale programelor. Dacă produsul pe care îl folosiţi poate efectua actualizări automate vă recomandăm să îl programaţi pentru a verifica automat existenţa unor versiuni noi de fiecare dată când vă conectaţi la internet.

Aplicaţii Firewall

Un firewall este un dispozitiv care blochează traficul nedorit dintre computerul dumneavoastră şi internet. Vă recomadăm să folosiţi un firewall pentru a reduce şansele de accesare neautorizată a computerului dumneavoastră de pe internet. Odată ce un firewall este pus în funcţiune, acesta nu necesită foarte multă preocupare iar majoritatea acestora sunt prevăzute oricum cu instrucţiuni detaliate.

Aplicaţiile firewall sunt încorporate în unele sisteme cum ar fi Microsoft Windows XP dar puteţi obţine aplicaţii software separate de la comercianţii specializaţi. Unele servicii de bandă largă includ o funcţie firewall în sistemul lor de acces pentru utilizator – dacă nu sunteţi siguri cu privire la aceste aspecte contactaţi-vă furnizorul. Dacă folosiţi o aplicaţie firewall asiguraţi-vă că o actualizaţi regulat.

Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un PC pe care nu îl deţineţi trebuie să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat.

Notificari

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenție va fi transmisă prin e-mail / SMS, atât Solicitantul / Împrumutatul cât și Aventus  declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS între ele.

Solicitantul / Împrumutatul îşi exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către Aventus în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricarei relatii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail / numarul de telefon indicate de către Solicitant/ Împrumutat/ Aventus în cadrul aplicaţiei credit online, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale .

De asemenea, Aventus va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract şi pe pagina website www.credit7.ro şi în contul Solicitantului / Împrumutatului generat la această adresă, notificând electronic Solicitantul / Împrumutatul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. Aventus nu este obligat să pună la dispoziţia Solicitantului/Imprumutatului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Solicitantul/ Împrumutatul solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată Aventus nu îi va fi opozabilă, Aventus fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

Clauze finale

Solicitantul/ Împrumutatul înţelege ca orice întelegere/ convenţie încheiată între acesta şi Aventus este supusa rezilierii de plin drept de către Aventus, fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară şi fără aportul instanţelor de judecată, în cazul în care Solicitantul/ Împrumutatul a uzat de fals în declaraţii sau/şi în informaţiile puse la dispoziţia Aventus, declaraţii/ informaţii false sau incomplete pe baza cărora Aventus a acceptat întelegerea/ convenţia respectivă dar pe care Aventus nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiţii daca ar fi cunoscut realitatea.

În cazul nerespectării termenilor şi conditiilor prezentate pe site de catre utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii Aventus pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.