Alege suma
LEI
LEI LEI
Alege perioada
zile
30 zile 30 zile
Suma solicitată

LEI

Costul total 0 LEI

0 LEI

Suma de rambursat
până pe 13.08.2024

LEI

Cod promoțional aplicat

Introduceți codul promoțional
Informația precontractuală Exemplu reprezentativ DAE - 0.00%

REGULAMENT CONCURS: Primul Credit7 îți aduce premii lunare

REGULAMENT CONCURS: Primul Credit7 îți aduce premii lunare

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1 Organizatorul campaniei  Primul Credit7 îți aduce premii lunare” este Aventus Group IFN SĂ cu sediul în București, Şoseaua Virtuțîi nr. 19D, etaj 7, sectorul 6, 060782, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/8112/2021, Cod Unic de Înregistrare 44228281, Cont bancar: RO35RNCB0072169784250003, deschis la BCR,

1.2 Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare” se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanțîi. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul sau de a opri Campania în orice moment, dar nu înainte de a anunța publicul.

1.3 Regulamentul este disponibil gratuit pe site-ul www.credit7.ro și orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștință publicului cu cel puțîn 24 de ore înainte de intrare în vigoare.

2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare” va începe în dată de 1 Iulie 2024 și se va încheia în dată de 15 Decembrie 2024, ora 23:59.

2.2  După dată încheierii Campaniei „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare”, în conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligăție în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitățîi ori continuării Campaniei.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1  Au drept de participare la Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare” doar persoanele fizice având domiciliul sau reședința în România, având vârstă de peste 19 ani împlinită până cel mai târziu la data de 1 Iulie 2024. Nu au dreptul de participare la această Campanie Promoțională angajații Organizatorului sau angajatii altor companii implicate direct (contractanți direcți) sau indirect la organizarea Campaniei Promoționale, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.

3.2  Participarea la Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare” implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

3.3  Doar câștigătorul premiului este îndreptățit să între în posesia premiului semnând procesul verbal de predare primire a acestuia.

4. MECANISMUL CAMPANIEI  

 

4.1  Pentru a participa în Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare”, participanții trebuie să:

(i)  fie la primul împrumut Credit7 (nu au mai intrat în posesia niciunui credit în cadrul Credit7 până la momentul campaniei)

(îi)  solicite și să între în posesia unui împrumut pe site-ul www.credit7.ro sau aplicația mobilă asociată acestuia.

(iii) accepte condițiile de participare înscrise în Regulamentul Campaniei „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare”;

4.2  Pentru a fi validat drept câștigător în Campania „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare”, un participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– a întrunit criteriile de participare conform art. 3.1 de mai sus;

–  a intrat în posesia unui credit în perioada Campaniei menționate la art 2.1.

– a respectat prevederile prezentului Regulament.

4.3  Organizatorul își rezervă dreptul de a anula fără a fi necesară o justificare orice participare care nu este conformă cu dispozițiile prezentului Regulament.

4.4  Pentru a participa la tragerea la sorți, participanții trebuie să între în posesia unui împrumut în cadrul Credit7 în perioada 1 Iulie 2024 – 15 Decembrie 2024, până la ora 23:59.

 

5. PREMIILE

 

5.1  În cadrul Campaniei Promoționale, Organizatorul va acorda lunar:

  1. Un telefon Google Pixel 8 Pro
  2. 5 vouchere de cumpărături la Emag în valoare de 500 lei fiecare
  3. 10 coduri de 50% discount la împrumuturile Credit7

Toți clienții noi din perioada 1 iulie – 15 decembrie 2024, întră automat în tragerea la sorți pentru marele premiu acordat în luna Decembrie 2024: Un televizor Neo QLED Smart Samsung

5.2  Valoarea totală a premiilor este de 43.500 lei (incluzând TVA).

5.4  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după intrarea câștigătorului în posesia premiului.

5.5  În cazul în care nici câștigătorul și nici rezervele nu pot fi contactate la numerele de telefon indicate în formularul de înregistrare completat pe www.credit7.ro sau în aplicația mobilă Credit7, pentru revendicarea premiului, acesta nu mai este datorat de Organizator.

5.6  În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de validitate stipulate în prezentul Regulament, câștigătorul/ rezerva este invalidat/ă și premiul nu va fi predat.

5.7  Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

5.8  Premiile Campaniei „ Primul Credit7 îți aduce premii lunare”, trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului, în caz contrar, premiile nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

6.1  Câștigătorii premiilor Campaniei Promoționale vor fi desemnați prin trageri la sorți în luna succesoare concursului (cu exceptie in luna Decembrie), astfel:

  • Acordare premii luna Iulie: 12.08.2024
  • Acordare premii luna august: 12.09.2024
  • Acordare premii luna septembrie: 11.10.2024
  • Acordare premii luna octombrie: 12.11.2024
  • Acordare premii luna noiembrie: 17.12.2024
  • Acordare premii luna decembrie și Marele Premiu: 18.12.2024

Tragerea la sorți se va face în mod aleatoriu, prin mijloace electronice, utilizând site-ul random.org.

6.2  La tragerea la sorți vor participa toți clienții noi care au intrat în posesia unui credit în perioada campaniei.

6.3  Câștigătorul Campaniei Promoționale este desemnat după cum urmează:

(i) Se va organiza extragerea potrivit mecanismului Campaniei.

(îi) Se vor desemna câte un câștigător, precum și o rezervă pentru fiecare premiu în parte.

(iii) Primii participanți extrași sunt câștigătorii oficiali la extragerea din dată menționată la pct. 6.1. În cazul în care câștigătorii nu pot fi validați din motive independente de Organizator, prima rezervă este contactată și devine câștigător al premiului Campaniei Promoționale, cu condiția validării.

(iv) Câștigătorii vor fi afișați pe pagină de regulament al campaniei și pe pagina de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/credit7.ro) și vor fi contactați telefonic pe numărul de telefon menționat în contul personal Credit7.

6.4  Câștigătorul va fi anunțat de către Organizator prin telefon sau mesaj SMS (conform procedurii menționate la art. 6.3), în maxim 3 zile de la extragere.

6.5  Câștigătorul are la dispoziție 3 zile calendaristice, din momentul în care a fost contactat și anunțat, pentru a fi validat.

6.6  Pentru validarea câștigătorului, persoană desemnată câștigătoare prin tragere la sorți va trimite o copiei a buletinului/ cărții de identitate. La acordarea premiului, câștigătorul va semna un proces verbal de primire a premiului și va trebui să realizeze o poză cu acesta. Poză va fi afișată pe rețelele social Media ale Credit7 precum și pe site-ul web Credit7.

6.7 Premiile vor fi trimise prin curier câștigătorilor într-un termen de maxim 3 zile calendaristice de la data validării menţionate la  7.2. Voucherele vor fi trimise câștigătorilor la adresa de email declarată, într-un termen de maxim 3 zile calendaristice de la data validării menţionate la  7.2. Intrarea în posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

 

7. TAXE ȘI IMPOZITE

 

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câstigatori în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, fiind în sarcina exclusivă a câstigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea netă a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul Regulament.

 

8. LITIGII

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 

9. DISPOZIȚII FINALE

 

9.1 Campania va putea fi întreruptă doar în cazul apariţiei unor circumstanţe care justifică neexecutarea sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respectă prevederile legale.

9.2 Regulamentul poate fi modificat de către Organizator pe întreaga durată a organizării Campaniei. Modificările sau după caz completările la prezentul Regulament sunt posibile doar dacă sunt aprobate și făcute publice pe pagină web a Organizatorului. Modificările și/sau completările întră în vigoare din momentul în care sunt făcute publice, dacă din conţinutul lor nu rezultă altceva.

 

10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

10.1 Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din  27  aprilie  2016  privind  protecția  persoanelor  fizice  în  ceea  ce privește  prelucrarea  datelor  cu caracter  personal  și  privind  liberă  circulație  a acestor  date. Că atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la Campania Promoțională și să le utilizeze conform Regulamentului și legislației în vigoare;

10.2 Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la Campania Promoțională este necesară conform legislației privind loteriile publicitare, Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

10.4 Următoarele date personale vor fi prelucrate de către Organizator în vederea desfășurării Campaniei: Nume și prenume, număr de telefon, adresa de email.

10.5 Persoana ce solicită împrumutul poate solicita ștergerea, restricționarea prelucrării sau exercitarea dreptului de a se opune prelucrării datelor, în cazul în care nu dorește acest lucru.